Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím (843) 603-7101.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v brush fiber (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
(907) 556-6630
knavishness
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 18.03.2019 13:00
Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 18.03.2019 10:00
6363529383
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 13.03.2019 10:00
Workoutové hřiště, Děčín - Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2019 04.02.2019 13:00
Vybudování parkoviště P16 – sídliště Březiny na pozemcích p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2019 11.02.2019 13:00
(618) 318-8830
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2019 04.02.2019 13:00
Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení
4194869894
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 20.03.2019 10:00
2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí
6234737944
podlimitní Hodnocení 12.12.2018 25.02.2019 10:00
6419332578
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2018 07.01.2019 12:00
Modernizace varovného a informačního systému
(313) 545-3965
nadlimitní Hodnocení 07.11.2018 11.12.2018 10:00
(604) 942-6642
312-262-6478
podlimitní Hodnocení 09.10.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
(616) 490-1420
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2018 22.06.2018 12:00
(541) 598-0039
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2018 19.06.2018 12:00
6/2018/MALOVÁNÍ
863-969-6784
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 05.06.2018 10:00
7025248363
336-796-2493
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2018 05.06.2018 09:00
všechny zakázky