bip.gov.pl ZSTiO nr 3 - BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach jest miejscem, w którym zamieszczone zostały wszystkie dostępne publicznie informacje na temat tej placówki, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej i innymi aktami prawnymi.

Strona WWW szkoły: /www.abramowski.edu.pl

Strona szkoły w serwisie BIP: (7183291974)

Podstawa prawna:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Rafał Wileczek
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Rafał Wileczek
Dokument z dnia: 16.10.2014
Dokument oglądany razy: 62 395